Bedoeling


Stek is een vzw, gelegen aan de voet van heuvelland. Een geklasseerde hoevesite als uitvalbasis voor z’n activiteiten gericht op de buurt en binnen welzijn. Met landbouw als middel om sociale contacten te ondersteunen, isolement te doorbreken en buurtcohesie te stimuleren.

Mensen terug zelfredzaam leren zijn, leren zien welke rijkdom de natuur het jaar door te bieden heeft, en deze leren aanwenden. De kennis die generaties lang werd doorgegeven en nu dreigt verloren te gaan weer opwaarderen. Dit doen we door mensen de kans te bieden deel te nemen aan onze dagelijkse bezigheden op de boerderij, het aanbieden van voordrachten en workshop. Belangrijk is dat we erin slagen een zo divers mogelijk publiek te bereiken. Ook degenen die maar al te vaak uit de boot vallen.

In onze vzw richten we ons tot verschillende doelgroepen.
Enerzijds jongeren uit problematische opvoedingssituatie en volwassenen met psychische problemen of anderen die om wat ook voor reden er even tussen uit moeten. We bieden een duidelijke structuur aan binnen de gehele werking. Ieder heeft zijn verantwoordelijkheid en het contact met de buurt en de omgeving is van primordiaal belang.
Anderzijds richten wij ons ook tot allen die zin hebben om deel te nemen aan onze dagelijkse werking of georganiseerde activiteiten door als vrijwilliger mee te draaien in het geheel.

Onze werking is dus tweeërlei: het welzijnsverhaal en  de buurtwerking.
Beiden zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor diegene die vanuit een zorgvraag terecht komen bij ons is het belangrijk te worden losgekoppeld van ‘het probleem’ en terug meer mens onder de mensen te kunnen zijn. Hierbij is het belangrijk dat we laagdrempelig zijn – van binnen naar buiten maar ook van buiten naar binnen. We willen ingebed zijn in onze buurt, dat buren mee kunnen beleven, zien en horen wat we doen, dat we samen momenten kunnen delen én komen tot meer verbondenheid en gelijkheid.


2 opmerkingen:

  1. Mooie blog Katrien, heb je mijn blog al gezien met foto's en teksten op valentijnjan.blogspot.be

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Hallo 'Stoppel' en 'Stek' , is die 'winkel/café' een plaats waar je op zaterdagnamiddag een tas koffie kan drinken of is dit enkel een winkel ? Grt.

    BeantwoordenVerwijderen